Category archive

نوشته شده در سال ۲۰۱۸

مدیریتی که به استقبال بی‌قراری‌ها می‌رود

زمان تقریبی لازم برای مطالعه: ۴ دقیقه

پیروزی در نرد موکول به مدیریتی منعطف است که می‌تواند خود را با شرایطی که طاس برایش رقم می‌زند وفق دهد و از این جهت بازی نرد همچون زندگی در فلات ایران است. این مدیریت منعطف در همۀ عرصه‌ها، از زراعت بگیریم تا صناعت یا تجارت و خصوصاً در عرصه‌های کلان مدیریتی، یگانه راه بقای ما در این فلات ملتهب بوده است.

خردِ پیشرفت و توسعه

زمان تقریبی لازم برای مطالعه: ۴۹ دقیقه

این یادداشت را باید در شمارِ جامع‌ترین و عمیق‌ترین نوشته‌هایی دانست که توسطِ متفکرانِ ایران در بابِ «توسعه» و مفاهیم و کلیدواژه‌های مرتبط با آن نظیرِ توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی نوشته شده است.

0 £0.00
برو بالا