Food sovereignty

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

حاکمیت غذا، خود فرمانی غذایی، خودمختاری غذایی، استقلال غذایی (food sovereignty) به این معناست که کنترل مکانیسم‌ها و قوانین ناظر بر تولید و توزیع غذا باید به عهدهٔ همان مردمی باشد که غذا را تولید، توزیع و مصرف می‌کنند. این یعنی به جای این‌که چنین تصمیم‌هایی را به عهدهٔ شرکت‌ها و نهادهای بازار بگذاریم که به واسطهٔ سیستم جهانی غذا به نیروهایی بسیار قدرتمند تبدیل شده‌اند، باید اختیارات آن‌ها را در سطح ملی و محلی کم کنیم و مانع از دخالت بیش از حدشان شویم.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی