Urban Sprawl

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

پراکندهروییِ شهری، هرزه‌رویی شهری یا گسترش بی‌رویهٔ شهری (urban sprawl) به معنای گسترش افقی شهرها و ایجاد حومه‌های پراکنده و کم‌جمعیت[۱]، تک‌کارکردی[۲] و معمولاً وابسته به خودروهای شخصی[۳] است.

گروه ترجمه
برخی از ترجمه و ویرایش متن‌های منتشر شده در یوتوپیا توسط گروه ترجمه انجام می‌گیرد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید!


  1. low-density 

  2. mono-functional 

  3. car-dependent 

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی