ice sheet

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

یَخ‌سار انبوهه‌ای از یخ حاصل از یخچال طبیعی است که پهنه‌ی پیرامون خود را بپوشاند و از ۵۰ هزار کیلومتر مربع بزرگ‌تر باشد. یخ‌سارها از جزیره‌های یخی یا یخچال‌ها بزرگ‌ترند. تنها یخ‌سارهای موجود جنوبگان و گرینلند می‌باشند. در زمان‌هایِ کهن، یخ‌سار لارنتی بیشتر کانادا و شمال آمریکا را پوشانده بود.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی