Author

سید محمد بهشتی شیرازی

سید محمد بهشتی شیرازی has 2 articles published.

سید محمد بهشتی شیرازی
سید محمد بهشتی شیرازی از مدیران و فعالان فرهنگی و هنری ایران بعد از انقلاب اسلامی است. سابقهٔ او به خصوص به حوزه‌های میراث فرهنگی و سینما مربوط می‌شود.

مدیریتی که به استقبال بی‌قراری‌ها می‌رود

پیروزی در نرد موکول به مدیریتی منعطف است که می‌تواند خود را با شرایطی که طاس برایش رقم می‌زند وفق دهد و از این جهت بازی نرد همچون زندگی در فلات ایران است. این مدیریت منعطف در همۀ عرصه‌ها، از زراعت بگیریم تا صناعت یا تجارت و خصوصاً در عرصه‌های کلان مدیریتی، یگانه راه بقای ما در این فلات ملتهب بوده است.

برو بالا