Biosphere

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

زیست‌سپهر، زی‌سپهر، زیست‌کُره یا بیوسفر (biosphere) به قسمتی از پوسته‌ی کره‌ی زمین گفته می‌شود که در آن زندگی وجود دارد. این لایه زیست‌گاهِ انسان و سایرِ موجودات زنده شاملِ جانوران، گیاهان، قارچ‌ها، باکتری‌ها و عموماً همه‌ی موجوداتِ زنده‌ی خاک‌زی، خشکی‌زی یا آب‌زی است. عمقِ زیست‌کره گاه چند متر و گاه به چندین کیلومتر می‌رسد.

 

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی