Rainforest

توسط
بازگشت به واژه‌نامهزمان تقریبی لازم برای مطالعه: ۱ دقیقه

جنگلِ بارانی (rainforest) به جنگل‌هایی گفته می‌شود که در مناطق بسیار پر باران می‌رویند، مناطقی که بارش سالانه‌ی باران در آن‌ها می‌تواند بین ۲۵۰۰ نا ۴۵۰۰ میلیمتر باشد. جنگل‌های بارانی دو نوع هستند: جنگل‌های بارانی استوایی و جنگل‌های بارانی معتدله. حدود ۴۰٪ تا ۷۵٪ کل گونه‌های زنده‌ در جنگل‌های بارانی زندگی می‌کنند. برآورد می‌شود که شاید چندین میلیون گونه از گیاهان و حشرات و ریزاندامگان در جنگل‌های بارانی وجود داشته باشند که هنوز شناخته نشده‌اند. جنگل‌های بارانی «جواهرات زمین» و «بزرگترین داروخانه‌ی زمین» نامیده شده‌اند، چرا که بیش از یک چهارم داروهای طبیعی در این مناطق کشف شده است. جنگل‌‌های بارانی از طریق فرایند فوتوسنتز و مصرف کردنِ دی‌اکسید کربن، بیش از ۲۸٪ گردشِ اکسیژن (oxygen turnover) در جهان را انجام می‌دهند[آ]این فرایند گاه به نادرستی تولیدِ اکسیژن خوانده می‌شود، اما در واقع چرخشِ آن‌ محسوب می‌شود.

من در حوزهٔ مدیریت و مهندسی محیطی تحقیق و تدریس می‌کنم: چطور می‌توان کارآیی سیستم‌های شهری و صنعتی را از طریق مطالعهٔ سیستمی، ایجاد پیوندهای موثر بین آن‌ها و مدیریت بهتر پسماندها افزایش داد و ظرفیت‌ها و امکان‌های مختلف را ارزیابی نمود؟ در این حوزه سعی می‌کنم یک عمل‌گرا و ارائه‌دهندهٔ راه‌حل باشم. در پس‌زمینهٔ مطالعاتی‌ام علاقمند به تاریخ، مدرنیت، و شناخت و نقد قطعیت‌ها و اسطوره‌های معاصر هستم. در این حوزه سعی می‌کنم ارائه‌دهندهٔ پرسش‌های رادیکال و دشوار باشم. پیش از این، حدود هشت سال در صنایع بین‌المللی نفت و گاز در ایران و برخی کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس کار کرده بودم.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. آ) این فرایند گاه به نادرستی تولیدِ اکسیژن خوانده می‌شود، اما در واقع چرخشِ آن‌ محسوب می‌شود. 

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی