Macronutrient

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

درشت‌مغذی یا ماکرومغذی‌ (macronutrients)، مادهٔ مغذی‌یی (nutrients) است که میزان نسبتاً زیادی از آن‌ برای حیات و رشد موجودات ضروری است، چرا که نقشی کلیدی در تعداد کثیری از فعالیت‌های فیزیولوژیکی، از جمله در ساختار بافت‌ها و اندام‌ها بازی می‌کند و انرژی اصلی حیاتی آن‌ها را تأمین می‌نماید. درشت‌مغذی‌های مهم عبارتند از کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها (آب را معمولاً در شمار درشت‌مغذی‌ها در نظر نمی‌گیرند، اگر چه ماده‌ای ضروری است). درشت‌مغذی‌ها به عناصری که به مقدار نسبتاً زیاد در اندام موجودات زنده مورد نیاز هستند نیز گفته می‌شود. مهم‌ترین این عناصر عبارتند از کربن، هیدروژین، نیتروژین، اکسیژن، فسفر، گوگرد. موادی نظیر نمک و عنصرهایی نظیر کلسیم، منیزیم و پتاسیم نیز گاهی در زمرهٔ درشت‌مغذی‌ها قرار می‌گیرند.

مقایسه کنید با ریزمغذی‌ها (micronutrients).

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی