رابین هود باز می‌گردد: این‌بار در قامتی دیگر!

در مطالب کوتاه/نوشته شده در سال ۲۰۱۵ توسط

گسترشِ بازارهایِ مالیِ جهانی، به واسطه‌ی عوارضِ متعددی که به همراه می‌آورد، معمولاً از دریچه‌ی شکاکیت و نقد بررسی می‌شود. اما بنیان‌گذارانِ رابین هود، که نامِ یک شرکتِ تعاونیِ مستقر در فنلاند است[۱]Robin Hood Asset Management Coop، علی‌رغمِ این‌که با اغلبِ‌ منتقدانِ نظامِ جهانیِ بازار موافق‌اند ایده‌ای متفاوت را دنبال می‌کنند: چرا عیارانه از خوانِ گسترده‌ی بازارهایِ مالیِ جهانی برایِ مقاصدِ خوب بهره‌برداری نکنیم؟

آن‌ها رابین‌ هود را «صندوقِ پوششِ ریسکِ فعالانِ اجتماعی و زیست‌محیطی»[۲]an activist hedge fund می‌نامند. هدفِ این صندوق این است که با حضور در بازارهایِ مالیِ‌ بین‌المللی، سهمی از سرمایه‌گذاری‌هایِ چرب و شیرین ببرد و سودِ آن‌را در راستایِ توسعه‌ی «همدارها» (commons) به کار گیرد. در وبگاهِ این تعاونی چنین آمده است:

ما از فن‌آوری‌هایِ مالی استفاده می‌کنیم تا مدیریتِ مالی را دموکراتیک‌تر کنیم، فضایِ نوینِ اقتصادی ایجاد کنیم و کاری کنیم که دربرگیرندگیِ سیستم‌هایِ مالی افزایش یابد و گروه‌هایِ کمتری از مزایایِ آن حذف شوند. ایده‌ی رابین‌هود چندان تفاوتی با نسخه‌ی ۶۰۰ سالِ قبلِ آن در جنگل‌هایِ شِروود ندارد: کمین کردن در مسیرهایِ ثروت و شبیخون زدن به کاروان‌ِ ثروتمندان و توزیعِ غنیمت‌ها بینِ همگان. امروز هم ما روش‌هایِ متفاوتی را برایِ رسیدن به هدفی مشابه به کار می‌گیریم: تحلیلِ داده‌هایِ عظیم[۳]big data، طراحیِ الگوریتم‌هایِ جدید، پیاده‌سازیِ فن‌آوری‌هایِ مختلفِ تحتِ وب و به کار گیریِ انواعِ ابزارهایِ مالی. ما از همه‌ی این تکنیک‌ها برایِ سودآوری بهره می‌گیریم و سودِ حاصله را بینِ همگان تقسیم کنیم. چرا؟ چون فکر می‌کنیم دنیایِ عادلانه‌تر جایِ بهتری است.

رابین هود کارِ خود را در تابستانِ ۲۰۱۲ شروع کرده و اکنون بیش از ۸۰۰ عضو (در واقع مالک) از ۱۵ کشورِ مختلف دارد و دارایی‌هایِ آن در بازارِ سهام به بیش از نیم میلیون یورو رسیده است. سرمایه‌ی اولیه‌ی این شرکت فقط صد هزار یورو بوده، اما روندِ رشدِ آن در مقایسه با شرکت‌هایِ فعال در بازارِ سهام خوب بوده است.

رابین هود سودِ حاصله‌اش را صرفِ حمایت از پروژه‌هایِ مختلف می‌کند. پیش شرطِ اصلی انتخابِ پروژه‌هایِ واجدِ شرایط چنین است: «فقط پروژه‌هایی که بزرگ‌تر از خودِ تنهایشان باشند انتخاب می‌شوند. پروژه‌هایی که فضاهایِ همدارانه[۴]common spaces را گسترش دهند یا همدار تولید کنند. پروژه‌ها باید زایا و گسترش‌پذیر[۵]generative and expansive باشند و  منجر به رشدِ خودآگاهی و درآختیگی[۶]subjectivity، امکان‌ها، سازمان‌دهی، به اشتراک گذاری، مقیاس[۷]scale، تحرک[۸]mobility، دسترسی[۹]access، خودمختاری[۱۰]independence و خواستن[۱۱]desire شوند. آن‌ها باید حوزه‌ی وجودی‌مان[۱۲]existential territory را قابلِ سکونت‌تر کنند.»

شما هم می‌توانید با پرداختِ ۳۰ یورو حقِ عضویت و خریدِ دستِ کم یک سهم به تعاونیِ رابین‌ هود بپیوندید و شریکِ طریقتِ عیاریِ آن‌ها شوید.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


 1. Robin Hood Asset Management Coop 

 2. an activist hedge fund 

 3. big data 

 4. common spaces 

 5. generative and expansive 

 6. subjectivity 

 7. scale 

 8. mobility 

 9. access 

 10. independence 

 11. desire 

 12. existential territory 

برو بالا