Planetary boundaries

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

محدودیت‌هایِ سیاره‌ای (planetary boundaries) چارچوبی است که با نُه شاخصِ مهم در رابطه با اکوسیستمِ زمین تعریف می‌شود. چنان‌چه این شاخص‌ها از حدهاییِ معین عبور کنند احتمالِ این‌که اکوسیستمِ زمین دچارِ تغییراتِ تند و ناگهانی شود زیاد خواهد بود. این شاخص‌ها به حوزه‌هایی نظیرِ تغییرِ اقلیم (climate change)، از بین رفتنِ تکثرِ زیستی (biodiversity loss)، اسیدی شدنِ اقیانوس‌ها (ocean acidification)، مصرفِ آبِ شیرین (fresh water)، تغییرِ کاربریِ اراضی و تبدیلِ آن‌ها به زمین‌هایِ کشاورزی (land use) و … مربوط می‌شوند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی