Governance

توسط
بازگشت به واژه‌نامهزمان تقریبی لازم برای مطالعه: ۱ دقیقه

حکم‌رانی (راهبری، حاکمیت، حکومت‌گرى، حکومت‌داری) (governance) به همه‌ی فرایندهای حکم‌راندن (governing) توسطِ یک دولت، بازار یا شبکه گفته می‌شود که می‌تواند روی یک خانواده، قبیله، سازمانِ رسمی یا غیررسمی، یا یک سرزمین[۱]territory اعمال شود. حکم‌رانی می‌تواند توسطِ قانون، عرف[۲]norm، قدرت یا زبان اعمال شود. حکم‌رانی به تمامی فرایندهای تصمیم‌گیری توسطِ بازی‌گرانِ درگیر در یک مشکل، که نهایتاً منجر به ایجاد، تقویت و یا بازتولیدِ نُرم‌ها و نهادهای اجتماعی می‌شود، مربوط است.

من در حوزهٔ مدیریت و مهندسی محیطی تحقیق و تدریس می‌کنم: چطور می‌توان کارآیی سیستم‌های شهری و صنعتی را از طریق مطالعهٔ سیستمی، ایجاد پیوندهای موثر بین آن‌ها و مدیریت بهتر پسماندها افزایش داد و ظرفیت‌ها و امکان‌های مختلف را ارزیابی نمود؟ در این حوزه سعی می‌کنم یک عمل‌گرا و ارائه‌دهندهٔ راه‌حل باشم. در پس‌زمینهٔ مطالعاتی‌ام علاقمند به تاریخ، مدرنیت، و شناخت و نقد قطعیت‌ها و اسطوره‌های معاصر هستم. در این حوزه سعی می‌کنم ارائه‌دهندهٔ پرسش‌های رادیکال و دشوار باشم. پیش از این، حدود هشت سال در صنایع بین‌المللی نفت و گاز در ایران و برخی کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس کار کرده بودم.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. territory 

  2. norm 

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی