Externality

توسط
بازگشت به واژه‌نامهزمان تقریبی لازم برای مطالعه: ۱ دقیقه

«اثراتِ جانبی» یا «اثراتِ خارجی» (Externality) به هزینه یا عایدی‌یی گفته می‌شود که یک فرد یا بنگاه به واسطهٔ فعالیّت‌هایی که انجام می‌دهد بر افراد دیگر، بنگاه‌های دیگر و یا محیط زیست تحمیل می‌کند، بدون این‌که خود بابت آن تأثیرها که می‌توانند مثبت یا منفی باشند، هزینه‌‌ای پرداخت کند یا سودی دریافت کند. به عنوان مثال کارخانه‌ای را در نظر بگیرید که با بریدن درخت‌های جنگل، کالاهای چوبی تولید می‌کند و در بازار به فروش می‌رساند، بدون این‌که قوانین حاکم بر کشور محدودیتی برای برداشت بی‌رویه از جنگل ایجاد کنند. به این ترتیب، این کارخانه «اثر جانبی‌» (در این‌جا منفی، یعنی از بین رفتن تدریجی جنگل) بر محیط زیست و همین‌طور نسل‌های آیندهٔ منطقه تحمیل کرده است.

من در حوزهٔ مدیریت و مهندسی محیطی تحقیق و تدریس می‌کنم: چطور می‌توان کارآیی سیستم‌های شهری و صنعتی را از طریق مطالعهٔ سیستمی، ایجاد پیوندهای موثر بین آن‌ها و مدیریت بهتر پسماندها افزایش داد و ظرفیت‌ها و امکان‌های مختلف را ارزیابی نمود؟ در این حوزه سعی می‌کنم یک عمل‌گرا و ارائه‌دهندهٔ راه‌حل باشم. در پس‌زمینهٔ مطالعاتی‌ام علاقمند به تاریخ، مدرنیت، و شناخت و نقد قطعیت‌ها و اسطوره‌های معاصر هستم. در این حوزه سعی می‌کنم ارائه‌دهندهٔ پرسش‌های رادیکال و دشوار باشم. پیش از این، حدود هشت سال در صنایع بین‌المللی نفت و گاز در ایران و برخی کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس کار کرده بودم.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی