Energy efficient

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

انرژیْ‌کارآ (Energy efficient) به کالا، فعالیت یا اقتصادی گفته می‌شود که در مقایسه با سایر کالاها، فعالیت‌ها یا اقتصادهایِ مشابه انرژیِ کمتری مصرف می‌کند، یعنی بازدهیِ انرژیِ آن بیشتر است. مثلاً یک لامپ انرژیْ‌کارا، از یک لامپِ معمولی انرژیِ کمتری مصرف می‌کند، در حالی‌که نوردهی مشابهی دارد.

مرتبط: بازده یا کارآییِ انرژی (energy efficiency)، بازده یا کارآیی (efficiency)، پُربازده یا کارآ (efficient)

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی