High impact

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

پرتأثیر (high impact) نوعی از فعالیت‌های انسانی هستند که تأثیرات (نامطلوب) زیادی بر طبیعت و سایر انسان‌ها می‌گذارند. یک فرهنگ پرتأثیر، نظیر بسیاری از فرهنگ‌های مدرن، عمدتاً متشکل از چنین فعالیت‌هایی است، در نتیجه تأثیرات (نامطلوب) آن بر طبیعت و جوامع انسانی زیاد است. فعالیت‌های پرتأثیر معمولاً به انرژی، منابع، فضا، تخصص و مدیریت متمرکز زیادی نیاز دارند.

مقایسه کنید با کم‌تأثیر (low impact).

گروه ترجمه
برخی از ترجمه و ویرایش متن‌های منتشر شده در یوتوپیا توسط گروه ترجمه انجام می‌گیرد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید!

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی