Landfill

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

دفن‌گاه یا خاک‌چال (landfill) که به آن گورستانِ زباله نیز گفته می‌شود، زمینی است که در آن پس‌ماندها (زباله‌ها) زیر خاک دفن می‌شوند. دفن کردن، آخرین چاره برای مدیریتِ پس‌ماندهایی است که کاربرد اقتصادی دیگری برای آن‌ها متصور نیست. معمولاً خاک‌چال ایستگاه آخر و محل استقرار دائمی پسماند تلقی می‌شود. به صورت تاریخی در اغلب کشورهای جهان، بخش بزرگی از پسماند‌ها در خاک‌چال‌ها دفن می‌شده‌اند. اما با افزایش روش‌های بهتر مدیریت پسماند (مانند استفاده‌ی مجدد از قسمت‌های مفید، بازیافت و تولید انرژی) به تدریج در کشورهای پیشرفته از حجم و وزن پسماندهایی که به خاک‌چال‌ها ختم می‌شوند کاسته می‌شود. در برخی از این کشورها چال کردن پسماندهای تَر (مانند ضایعات غذایی) ممنوع شده است و مدیریت این پسماندها باید به روش‌های دیگری انجام شود.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی