Ecosystem service

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

حیات اجتماعی انسان‌ها به شیوه‌های بی‌شماری از اکوسیستم‌های زمین بهره می‌جوید. به مجموعه‌ی این مزایا «خدمات اکوسیستم» (Ecosystem services) می‌گویند. معمولاً این خدمات را به چهار دسته‌ی کلی تقسیم می‌کنند:

  1. «تأمین کننده» (provisioning) مانند تولید غذا و آب
  2. «تنظیم کننده» (regulating) مانند کنترل اقلیم و بیماری‌ها
  3. «حمایت کننده» (supporting) مانند چرخه‌های مواد غذایی (nutrient cycle) و گرده‌افشانی گیاهان و محصولات کشاورزی
  4. «فرهنگی» (cultural) مانند مزایای معنوی و تفریحی طبیعت

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی