اقتصاد محلی

در مطالب کوتاه/نوشته شده در سال ۲۰۰۱ توسط
بخش‌هایی از یادداشت «ایده‌ای به نام اقتصاد محلی» نوشتهٔ وندل بری را با هم می‌خوانیم. متن کامل‌ آن‌ را می‌توانید در وبگاه مجلهٔ اوریون مطالعه کنید[۱]Berry, Wendell. “Orion Magazine | The Idea of a Local Economy.” Orion Magazine, 2001. https://orionmagazine.org/article/the-idea-of-a-local-economy..

آلبرت شوایتزر[۲]Albert Schweitzer که [به سببِ مشاهده از نزدیک و تجربهٔ زیسته] به خوبی با اوضاع اقتصادی در مستعمرات افریقایی آشنا بود، نزدیک شصت سال پیش [از سال ۲۰۰۱] نوشت[آ]آلبرت شوایتزر پزشک انسان‌دوستی بود که سال‌های طولانی از عمر خود را برای خدمت به مردم ستمدیده و محروم در آفریقا به سر برد.: «هر گاه تجارتِ چوب و الوار رونق پیدا می‌کند، قحطیِ پایداری در منطقه اُگُوِه[۳]Ogowe region حکم‌فرما می‌شود، زیرا روستاییان مزارع خود را به قصدِ قطع کردنِ هر چه بیشترِ درختان ترک می‌کنند.»

ما باید به خصوص به این نکته توجه داشته باشیم که هدف «تولید هر چه بیشتر» بود. به عقیدهٔ شوایتزر «این مردم اگر کشاورزی‌ و تجارت‌شان را برای رفع نیازهای خودشان توسعه دهند، به ثروتی حقیقی دست خواهند یافت». اما به جای این، آن‌ها با هدف صادرات به «اقتصادِ جهانی»[۴]the world economy الوار تولید می‌کردند. این همان اقتصادی بود که آن‌ها را به کالاهای وارداتی‌ وابسته می‌کرد، کالاهایی که برای خرید‌شان باید درآمدی که از محلّ صادرات الوار به دست آورده‌اند را هزینه می‌کردند. آن‌ها ابزار و شیوه‌های بومیِ معیشت خود را رها کردند تا معیارِ نادرستِ مربوط به تقاضای خارجی (یعنی «درختان هر چه بیشتر») را بر جنگل‌های خود تحمیل کنند. بدین ترتیب، آن‌ها با درماندگی به اقتصادی وابسته شدند که هیچ کنترلی بر آن نداشتند.

چنین بود سرنوشت مردمان بومی آفریقای تحت استعمار، در زمان دکتر شوایتزر. چنین است، و جز این نمی‌تواند باشد، سرنوشتِ همهٔ کسانی که گرفتار «استعمار جهانی»[۵]global colonialism دوران معاصر هستند. … «تجارت آزاد»[۶]Free Trade که از منظرِ اقتصادِ شرکتی می‌تواند «رشدِ اقتصادی بی‌نظیری» به همراه بیاورد، از منظرِ سرزمین‌ها و ساکنان بومی‌‌شان، و در نهایت از منظرِ شهرها، به معنای نابودی و بردگی است. بدونِ اقتصادهای محلی شکوفا، مردم قدرتی نداشته و زمین صدایی ندارد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. Berry, Wendell. “Orion Magazine | The Idea of a Local Economy.” Orion Magazine, 2001. https://orionmagazine.org/article/the-idea-of-a-local-economy. 

  2. Albert Schweitzer 

  3. Ogowe region 

  4. the world economy 

  5. global colonialism 

  6. Free Trade 


  1. آ) آلبرت شوایتزر پزشک انسان‌دوستی بود که سال‌های طولانی از عمر خود را برای خدمت به مردم ستمدیده و محروم در آفریقا به سر برد. 

برو بالا