Skinner box

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«اتاقک موثر شرطی‌سازی» (Operant conditioning chamber) یا «جعبهٔ اسکینر» (Skinner box) یک اتاقک آزمایشی است که معمولاً‌ از یک کف مشبک، یک اهرم، یک چراغ و یک ظرف غذا تشکیل یافته و برای مطالعه دربارهٔ شرطی‌سازی کنشگر (مثلاً یک موش آزمایشگاهی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این جعبه (دستگاه) به‌‌‌‌نام مبتکر آن «بی.اف.اسکینر» (B. F. Skinner) نامگذاری شده است.

Skinner's box

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی