Biobased economy

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

اقتصاد زیست‌‌بنیان (biobased economy) به نوعی از اقتصاد صنعتی گفته می‌شود که در آن همهٔ فعالیت‌های اقتصادی محصول فعالیت‌ها و تحقیقات در عرصهٔ زیست‌فن‌‌آوری‌ها (biotechnology) هستند. اقتصاد زیست‌بنیان اغلب به معنای استفاده از شیوه‌های بالافن (high-tech) و گسترش فن‌آوری‌های پیچیدهٔ ژنتیکی در صنایع مختلف نظیر کشاورزی، غذا، سلامت، شیمیایی و انرژی به کار برده می‌شود. این در حالی است که اقتصاد زیست‌بنیان لزوماً به معنای استفاده از فن‌آوری‌های پیچیده نیست.

آن‌چه وجه تمایز اقتصاد زیست‌بنیان است محوریت زیست‌توده‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان مهم‌ترین ورودی‌های اقتصاد و تولید انواع محصولات مورد نیاز جامعه از آن‌هاست. وابستگی اقتصاد زیست‌بنیان به منابع فسیلی یا سایر منابع تجدیدناپذیر اندک است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی