Crop rotation

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

تناوب زراعی، چرخش کشت، کشت تناوبی یا چرخش کشت (crop rotation) نوعی کشاورزی است که در آن به جای این‌که در همهٔ فصل‌ها و سال‌ها یک نوع گیاه کاشته شود، گیاهانِ مختلف (و گزیده‌شده‌ای) به طور متناوب کاشته می‌شوند که باعثِ حفظِ حاصلخیزی زمین می‌شود.

هدفِ تناوبِ زراعی این است که همهٔ موادِ غذاییِ موجود در خاک توسطِ نوعِ به خصوصی از محصول مصرف نشود. اگر یک گیاه نوعِ خاصی از موادِ غذایی را زیادتر مصرف می‌کند، در کشت‌هایِ بعدی ممکن است گیاهِ متفاوتی کاشته شود که می‌تواند آن مادهٔ غذایی را به خاک برگرداند. تناوبِ زراعی همچنین می‌تواند فرسایشِ خاک را کاهش دهد و باروریِ خاک و بهره‌وریِ محصول را افزایش دهد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی