Anthropogenic

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«انسان‌زاد»، «انسان‌آوَرد»، «انسان‌پَدید» یا «آنتروپوژنیک»  (Anthropogenic) به آن‌چه که به پیدایش و تکامل انسان و ماحَصَل فعالیت‌های بشری مربوط است گفته می‌شود. این اصطلاح برای متمایز کردن پدیده‌هایی که به صورت طبیعی و به واسطهٔ دینامیکِ درونی طبیعت رخ می‌دهند با پدیده‌هایی که به واسطهٔ فعالیت‌های انسان رخ می‌دهند (یا شدّت می‌یابند) استفاده می‌شود. به عنوان مثال، این اصطلاح اغلب برای تفکیک میان انتشارات طبیعی گاز‌های گل‌خانه‌ای و انتشارات ناشی از فعالیت‌های بشری به کار می‌برد که این شائبه را به وجود آورده است که پدیده‌ٔ تغییر اقلیم عامل انسانی دارد (Anthropogenic climate change).

من در حوزهٔ مدیریت و مهندسی محیطی تحقیق و تدریس می‌کنم: چطور می‌توان کارآیی سیستم‌های شهری و صنعتی را از طریق مطالعهٔ سیستمی، ایجاد پیوندهای موثر بین آن‌ها و مدیریت بهتر پسماندها افزایش داد و ظرفیت‌ها و امکان‌های مختلف را ارزیابی نمود؟ در این حوزه سعی می‌کنم یک عمل‌گرا و ارائه‌دهندهٔ راه‌حل باشم. در پس‌زمینهٔ مطالعاتی‌ام علاقمند به تاریخ، مدرنیت، و شناخت و نقد قطعیت‌ها و اسطوره‌های معاصر هستم. در این حوزه سعی می‌کنم ارائه‌دهندهٔ پرسش‌های رادیکال و دشوار باشم. پیش از این، حدود هشت سال در صنایع بین‌المللی نفت و گاز در ایران و برخی کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس کار کرده بودم.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید!

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی