Emergence

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

خصوصیتِ ظهوریافته[۱]emergent property، خصوصیتی است که در اثرِ گردهم‌آیی اجزاءِ یک شیء و شکل‌گیریِ رابطه‌ای معین بینِ آن‌ها «ظهور» می‌کند و به این ترتیب در سطحی بالاتر هویتی نوین و با خصوصیت‌هایی متفاوت به آن شیء می‌دهد که نمی‌توان آن‌را از طریقِ مطالعه‌ی اجزایِ آن پیش‌بینی کرد. ظهوریافته‌گی معمولاً در سیستم‌هایِ پیچیده دیده می‌شود. با این‌حال حتی موادِ (به نسبت) ساده نیز دارایِ خصوصیتِ ظهوریافته‌گی هستند: نمکِ طعام از اتم‌هایِ سدیم و کلر تشکیل شده است، در حالی که در این اتم‌ها هیچ نشانه‌ای از مزه‌ی «شوری» نمی‌توان یافت. مطالعه‌ی سیستم‌های پیچیده و خصوصیت‌هایِ ظهوریافته‌ی آن‌ها در نهایت منجر به خلقِ اصطلاحِ «کل‌گرایی»[۲]holism شد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. emergent property 

  2. holism 

واژه‌های مترادف+

emergence, emergent, emergent property
بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی