Trace element

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

عنصر کم‌مقدار (trace element) عنصری است که غلظت یا مقدار نسبی آن بسیار کم باشد. در زیست‌شیمی، عنصر کم‌مقدار به ریزمغذی‌های معدنی‌یی (mineral micronutrient) گفته می‌شود که در مقدار بسیار اندک برای رشد مناسب، بهبود و زیست اندام‌های بدن لازم است. برای نمونه منیزیم، مس یا کبالت در شمار ریزمغذی‌ها هستند.

 

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی