Space Pollution

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

آلودگی مکانی (space pollution) به کاهش مقدار یا کیفیت فضای خصوصی یا عمومی در دسترس شهروندان گفته می‌شود. مثلاً افزایش تعداد جاده‌ها و خیابان‌ها به معنای کاهش فضا برای عابران است (کاهش مقدار فضا)؛ یا عبور یک اتوبان از وسط یک محلهٔ مسکونی باعث دوپاره شدنِ مکانِ آن می‌شود (افرادی که در دو سمت آن قرار دارند دشوارتر می‌توانند بین این دو قسمت تردد کنند) که به معنای کاهش کیفیت مکان است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی