Commodification

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

کالایی شدن (commodification) به معنای تبدیل کالاهای مصرفی (goods)، خدمات، ایده‌ها و انسان‌ها به کالا (commodity) است. در مبنایی‌ترین حالت، کالا به «هر آن‌چه که قابل معاوضه باشد» یا «هر آن‌چه که دارای ارزش اقتصادی باشد» گفته می‌شود. کالایی شدن انسان‌ها—یعنی تبدیل شدن‌شان به چیز یا شیٔ—وقتی رخ می‌دهد که کار خود را در بازار به کارفرما بفروشند. برده‌داری یکی از صورت‌های کالایی شدن انسان است. 

مرتبط: کالاگونگی، کالا‌شدگی

کالا شده (commodified)

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی