Material intensive

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

بسیار‌ماده‌بَر (material intensive) به محصولاتی (شاملِ کالاها یا خدمات) گفته می‌شود که تولیدِ آن‌ها مستلزمِ صرفِ موادِ خامِ زیادی است. یک محصولِ بسیار‌ماده‌بَر لزوماً از نظرِ جرم بزرگ نیست. یک قطعه‌ی کوچکِ طلا، بسته به این‌که از کجا و به شیوه‌ای استخراج شده باشد، ممکن است بسیارماده‌بَر باشد، به این معنا که چندین ده برابرِ جرمِ آن مواد خام صرفِ تولیدِ آن شده است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی