Automation

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

خودکارسازی یا اتوماسیون (automation) به معنیِ استفاده از ابزارهای کنترلی برایِ هدایت و کنترلِ ماشین‌آلاتِ صنعتی و انواعِ پروسه‌هایِ تولید یا ارائه‌ی خدمات است به گونه‌ای که این عملیات با کمترین دخالتِ انسانی انجام شوند. برخی فرایندها  را می‌توان کاملاً خودکار کرد. برایِ خودکارسازی می‌توان از روش‌هایِ مختلفی استفاده کرد که شاملِ انواعِ روش‌هایِ مکانیکی، هیدرولیک، بادی، الکتریکی، الکترونیکی و کامپیوتری یا ترکیبی از آن‌ها می‌شود. خودکارسازیِ سیستم‌هایِ پیچیده معمولاً نیازمندِ به کارگیریِ همه‌ی این روش‌هاست.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی