Medicalization

توسط
بازگشت به واژه‌نامهزمان تقریبی لازم برای مطالعه: ۱ دقیقه

«پزشکی شدن» (medicalization) مفهومی جامعه‌شناسیک است که به فرایندی اشاره می‌کند که طی آن بخش عظیمی از کنش‌های آدمی که از دیرباز در مقوله‌هایی خارج از حوزه‌ی طبابت و درمان مطرح و مطالعه می‌شده‌اند، تحتِ قلمرو و حوزه‌ی اقتدار پزشکی مدرن دربیایند و از طریق تعاریف، ابزارها و مداخله‌های پزشکی کنترل و مدیریت شوند. از نظریه‌پردازان مطرح در این خصوص می‌توان به ایوان ایلیچ (Ivan Illich) و میشل فوکو (Michel Foucault) اشاره داشت که رابطه‌ی قدرت و پزشکی را در تألیفات خود به کرات مورد مطالعه و تبیین قرار داده اند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی