Synergy

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

هم‌افزایی یا سینرژی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن دو یا چند عنصر، جریان یا عامل با هم هم‌یاری و برهم‌کنش (تعامل) داشته باشند و در اثرِ این هم‌یاری یا برهم‌کنش اثری ایجاد شود که از مجموعِ اثرهایی که هر کدام از آن عناصر جداگانه می‌توانستند بوجود آورند بیشتر باشد، یا این‌که اساساً با تک تک آن‌ها متفاوت باشد.

 

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

واژه‌های مترادف+

synergies
بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی