Exchange value

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

ارزشِ تبادل، ارزشِ تبادلی، ارزشِ‌ مبادله‌ یا ارزشِ مبادله‌ای (exchange value) به معنایِ ارزشی است که به واسطه‌ی آن یک محصول را می‌توان با محصولاتِ دیگری (و نه لزوماً پول) مبادله کرد.

ارزشِ تبادل را باید در کنارِ ارزشِ مصرف، ارزشِ مصرفی، ارزشِ کاربرد، ارزشِ کاربردی، ارزشِ فایده یا ارزشِ استفاده (use value) در نظر گرفت. ارزشِ مصرف به معنایِ میزانِ مطلوبیتی (utility) است که به واسطه‌ی استفاده (مصرف) یک محصول (کالا یا خدمتِ اقتصادی) نصیب مصرف کننده می‌شود.

 در نظریه‌ی اقتصادِ سیاسیِ مارکس، هر محصول (commodity) دارایِ چند وجهِ مهم، از جمله ارزشِ مصرف، ارزشِ مبادله و بها است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی