Basic needs

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

نیازهایِ بنیادین یا نیازهایِ اساسی (basic needs) به آن دسته از نیازهایِ حداقلی گفته می‌شود که برایِ رفاهِ بلندمدتِ انسان‌ها ضروری هستند. نیازهای اساسی شاملِ مواردی نظیرِ آبِ آشامیدنی، غذا، سرپناه و پوشش می‌شوند.

برخی نگرش‌ها مواردی نظیرِ بهداشت، تحصیلات و خدماتِ درمانی را نیز شاملِ نیازهایِ بنیادین می‌دانند، اما در این‌باره اختلافِ نظرهایِ عمیقی وجود دارد. منتقدان معتقدند خدماتِ اقتصادی را نمی‌توان در دسته‌ی نیازهایِ بنیادینِ انسان تلقی کرد چرا که جوامعِ بشری در سراسرِ تاریخ و جغرافیایِ پیش از مدرن بدونِ‌ دسترسی به این خدمات، زیستی عمدتاً پایا داشته‌اند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی