Egalitarianism

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«مساوات‌خواهی» یا «برابرگرایی» (equalitarianism یا egalitarianism) نگرشی است که بر پایهٔ آن سود و زیان بین افراد یک جامعه باید به صورت مساوی تقسیم شود به گونه‌ای که عدالت واقعی برقرار باشد. بر اساس این دکترین همهٔ ارزش همهٔ انسان‌ها چه از لحاظ فردی و چه از لحاظ موقعیت اجتماعی برابر است.

مساوات‌خواهی گاه به مثابه یک دکترین سیاسی به کار برده می‌شود، به این‌ معنا که با همهٔ افراد باید به گونه‌ای مساوی برخورد شود و همهٔ آن‌ها باید از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی مشابهی بهره‌مند باشند. اما مساوات‌خواهی گاه به مثابه نوعی فلسفهٔ اجتماعی به کار برده می‌شود که هدف آن حذف اختلاف‌های اقتصادی بین افراد جامعه و از بین بردن تمرکز قدرت است. برخی از طرف‌داران مساوات‌خواهی معتقدند که این نگرش با وضعیتِ طبیعی انسان هماهنگی بیشتری دارد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی