Egalitarianism

توسط
بازگشت به واژه‌نامهزمان تقریبی لازم برای مطالعه: ۱ دقیقه

«مساوات‌خواهی» یا «برابرگرایی» (equalitarianism یا egalitarianism) نگرشی است که بر پایهٔ آن سود و زیان بین افراد یک جامعه باید به صورت مساوی تقسیم شود به گونه‌ای که عدالت واقعی برقرار باشد. بر اساس این دکترین همهٔ ارزش همهٔ انسان‌ها چه از لحاظ فردی و چه از لحاظ موقعیت اجتماعی برابر است.

مساوات‌خواهی گاه به مثابه یک دکترین سیاسی به کار برده می‌شود، به این‌ معنا که با همهٔ افراد باید به گونه‌ای مساوی برخورد شود و همهٔ آن‌ها باید از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی مشابهی بهره‌مند باشند. اما مساوات‌خواهی گاه به مثابه نوعی فلسفهٔ اجتماعی به کار برده می‌شود که هدف آن حذف اختلاف‌های اقتصادی بین افراد جامعه و از بین بردن تمرکز قدرت است. برخی از طرف‌داران مساوات‌خواهی معتقدند که این نگرش با وضعیتِ طبیعی انسان هماهنگی بیشتری دارد.

من در حوزهٔ مدیریت و مهندسی محیطی تحقیق و تدریس می‌کنم: چطور می‌توان کارآیی سیستم‌های شهری و صنعتی را از طریق مطالعهٔ سیستمی، ایجاد پیوندهای موثر بین آن‌ها و مدیریت بهتر پسماندها افزایش داد و ظرفیت‌ها و امکان‌های مختلف را ارزیابی نمود؟ در این حوزه سعی می‌کنم یک عمل‌گرا و ارائه‌دهندهٔ راه‌حل باشم. در پس‌زمینهٔ مطالعاتی‌ام علاقمند به تاریخ، مدرنیت، و شناخت و نقد قطعیت‌ها و اسطوره‌های معاصر هستم. در این حوزه سعی می‌کنم ارائه‌دهندهٔ پرسش‌های رادیکال و دشوار باشم. پیش از این، حدود هشت سال در صنایع بین‌المللی نفت و گاز در ایران و برخی کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس کار کرده بودم.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی