چطور می‌توان جامعه را تغییر داد؟

در اسلاید توسط

در نهایت، نه انقلاب و نه اصلاح قادر به تغییرِ جامعه نیستند. برایِ تغییرِ جامعه باید بتوانید قصه‌ی نیرومندِ نوینی حکایت کنید؛ قصه‌ای ‌چنان متقاعد کننده که بتواند اسطوره‌هایِ کهن را کنار بزند و به روایتِ مطلوب تبدیل شود؛ قصه‌ای ‌چنان دربرگیرنده که بتواند همه‌ی ذراتِ گذشته و اکنونِ ما را به یک کلیتِ هم‌بسته تبدیل کند؛ شاید هم بتواند نوری به آینده بتاباند تا بتوانیم گامِ بعدی را برداریم. اگر می‌خواهید جامعه را تغییر دهید، باید قصه‌ای دیگر تعریف کنید.  ایوان ایلیچ (Ivan Illich)

Neither revolution nor reformation can ultimately change a society, rather you must tell a new powerful tale, one so persuasive that it sweeps away the old myths and becomes the preferred story, one so inclusive that it gathers all the bits of our past and our present into a coherent whole, one that even shines some light into the future so that we can take the next step forward. If you want to change a society, then you have to tell an alternative story. (Ivan Illich)

 

how-to-change-society-ivanillich

دانلود اسلاید با فرمت پی‌دی‌اف

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

برو بالا