Low Tech

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

پایین‌فنانه، پایینفَن، فن‌آوری پایینسطح، یا لوتِک (Low Tech) به فناوری‌یی گفته می‌شود که فن‌آوری به کار رفته در آن پیشرفته، گران یا پیچیده نیست و در دسترس همگان قرار دارد.

مقایسه کنید با بالافنانه، بالافن (High Tech).

گروه ترجمه
برخی از ترجمه و ویرایش متن‌های منتشر شده در یوتوپیا توسط گروه ترجمه انجام می‌گیرد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید!

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی