Desertification

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«بیابان‌زایی» یا «گسترش بیابان» یا «بیابانی شدن» (desertification) فرایندی تخریبی است که منطقه‌هایی از زمین به صورتی فزایند آب، پوشش گیاهی و حیاتِ وحش خود را از دست می‌دهد و به زمینی خشک و لم یزرع تبدیل می‌شود. عوامل مختلفی بر بیابان‌زایی تأثیر می‌گذارند. فعالیت‌های انسانی و تغییر اقلیم در شمار مهم‌ترین این عوامل هستند.

بیابان‌زایی در شمار بزرگ‌ترین چالش‌های جهانی و منطقه‌ای اجتماعی و زیست‌محیطی است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی