Periodic

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

پدیده‌های ادواری، دوره‌ای، تناوبی (periodic) پدیده‌‌هایی هستند که در فاصله‌‌های زمانی معین، معمولاً به صورت منظم (ولی گاه به صورت نامنظم)، تغییر می‌کنند. شبانه‌روز یا گردش فصل‌ها از نمونه‌های شناخته شده و منظم پدیده‌های ادواری هستند. اما همه‌ی پدیده‌های ادواری این‌قدر منظم و شناخته شده نیستند. مثلاً پدیده‌هایی نظیر یخ‌بندان‌های بزرگ که هر چند ده هزار سال رخ می‌دهند کمتر شناخته شده هستند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی