Chimera

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

آمیژه‌ی ژنتیکی، شیمر یا کیمِرا (Chimera) به جان‌داری گفته می‌شود که سلول‌هایِ آن از زیگوت‌هایِ (zygote) متفاوتی تشکیل شده‌اند. نتیجه می‌تواند چنین باشد که اندام‌هایِ مونث یا مذکر، دو گروهِ خونی ِ متفاوت یا تغییراتی در ظاهرِ جان‌دار همزمان پدیدار شود. در مفهومِ ژنتیکیِ مدرن اصطلاحِ «آمیژه‌یِ حیوانی» به معنایِ آمیزه‌ای از انسان و حیوان است.

اگر سلول‌هایِ متفاوتِ جان‌دار همه از یک زیگوت ناشی شده باشند، به آن جان‌دارِ مخلوط «موزائیک» می‌گویند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی