Biotechnology

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

زیست‌فن‌آوری، فن‌آوریِ زیستی یا بیوتکنولوژی (Biotechnology) به فن‌آوریِ استفاده از سیستم‌ها و موجوداتِ جاندار به منظورِ ساخت، تغییر، بهبود و عرضه‌ی فرایند‌ها، محصولات یا خدماتِ مختلف گفته می‌شود. زیست‌فن‌آوری معمولاً همراه با دستکاری موجوداتِ زنده در سطح مولکولی یا ژنتیکی است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی