Feedlots

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

مراکز تولید گوشتِ پرواری (feedlots) به نوعی دامداری صنعتی فشرده گفته می‌شود که در آن دام‌ها، معمولاً گاو (ولی گاه شاملِ خوک، اسب، گوسفند، بوقلمون، مرغ و اردک) به شیوه‌ی صنعتی و در فضایی بسیار محدود و بسته تولید می‌شوند. این شیوه از لحاظِ تولیدِ ارزانِ محصولاتِ دامی مزایایی دارد و در بسیاری از کشورهایِ جهان از جمله آمریکا رایج است. اما به واسطه‌ی در نظر نگرفتن شرایطِ زیستِ دام‌ها و همین‌طور مدیریتِ نامناسبِ پسماندهای دامی با انتقادهایِ جدی مواجه است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی