موجِ آینده

در مجموعه‌ی عکس/نوشته شده در سال ۲۰۱۶ توسط

طرحِ زیر اثراتِ شخصی[۱]Personal Effects نام دارد که توسطِ لوری لیپتن[۲]Laurie Lipton و با الهام از اثرِ مشهورِ هوکوسائی[۳]Hokusai‌ به نامِ موج بزرگ کاناگاوا[۴]Great Wave off Kanagawa کشیده شده است. سایرِ آثارِ او را این‌جا ببینید.

personal-effects-laurie-lipton-2016-1

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. Personal Effects 

  2. Laurie Lipton 

  3. Hokusai 

  4. Great Wave off Kanagawa 

برو بالا