Locomotion

توسط
بازگشت به واژه‌نامهزمان تقریبی لازم برای مطالعه: ۱ دقیقه

جاپیمایی، پیمایندگی،‌ روندگی یا حرکتِ مکانی[۱]locomotion به تواناییِ انجامِ هر گونه‌ جابه‌جایی‌ از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر گفته می‌شود. در عینِ حال، جاپیمایی به عملی که منجر به رفتن از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر شود نیز گفته می‌شود. در زیست‌شناسی، جاپیمایی معمولاً خودمحرکه[۲]self-propelled است؛ مانندِ حرکت یک جانور توسطِ دویدن، شنا کردن، پریدن، پرواز کردن یا سُر خوردن. اما جاپیمایی می‌تواند به کمکِ ابزارهای موتوری نیز انجام شود، مثلاً ماشین یا هواپیما.

 

من در حوزهٔ مدیریت و مهندسی محیطی تحقیق و تدریس می‌کنم: چطور می‌توان کارآیی سیستم‌های شهری و صنعتی را از طریق مطالعهٔ سیستمی، ایجاد پیوندهای موثر بین آن‌ها و مدیریت بهتر پسماندها افزایش داد و ظرفیت‌ها و امکان‌های مختلف را ارزیابی نمود؟ در این حوزه سعی می‌کنم یک عمل‌گرا و ارائه‌دهندهٔ راه‌حل باشم. در پس‌زمینهٔ مطالعاتی‌ام علاقمند به تاریخ، مدرنیت، و شناخت و نقد قطعیت‌ها و اسطوره‌های معاصر هستم. در این حوزه سعی می‌کنم ارائه‌دهندهٔ پرسش‌های رادیکال و دشوار باشم. پیش از این، حدود هشت سال در صنایع بین‌المللی نفت و گاز در ایران و برخی کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس کار کرده بودم.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. locomotion 

  2. self-propelled 

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی