Locomotion

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

جاپیمایی، پیمایندگی،‌ روندگی یا حرکتِ مکانی[۱]locomotion به تواناییِ انجامِ هر گونه‌ جابه‌جایی‌ از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر گفته می‌شود. در عینِ حال، جاپیمایی به عملی که منجر به رفتن از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر شود نیز گفته می‌شود. در زیست‌شناسی، جاپیمایی معمولاً خودمحرکه[۲]self-propelled است؛ مانندِ حرکت یک جانور توسطِ دویدن، شنا کردن، پریدن، پرواز کردن یا سُر خوردن. اما جاپیمایی می‌تواند به کمکِ ابزارهای موتوری نیز انجام شود، مثلاً ماشین یا هواپیما.

 

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. locomotion 

  2. self-propelled 

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی