Stewardship

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«نیک‌داری» (stewardship) نوعی از اخلاق است که بر اساس آن مدیریت و برنامه‌ریزی جهت استفاده از منابع (resource) مختلف باید مسئولانه انجام شود. مفهومِ نیک‌داری را می‌توان در حوزه‌های مختلف محیط زیست، اقتصاد، سلامت، املاک و مستقلات، اطلاعات و غیره به کار برد. به صورت خاص، «نیک‌داریِ زیست‌محیطی» یا «نیک‌داری محیطی» (environmental stewardship) به استفادهٔ مسئولانه و مراقبت از محیطِ زیستِ طبیعی از طریق اتخاذ رویه‌های پایا (sustainable) می‌پردازد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی