Soil organic matter

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

موادِ آلیِ خاک (soil organic matter) به محتوایِ آلیِ خاک گفته می‌شود که از بقایایِ اندامِ گیاهان و جانوران در مراحلِ مختلفِ زوال‌شان، سلول‌ها و بافت‌های موجوداتِ مقیمِ خاک، و همین‌طور موادِ‌ آلی‌یی که توسطِ این موجودات تولید می‌شود تشکیل شده است. موادِ آلی خاک تأثیراتِ مثبتِ زیادی بر خصوصیت‌های شیمیایی و فیزیکیِ خاک می‌گذارند و ظرفیتِ خاک را برایِ ارائه‌ی خدماتِ اکوسیستمیک[۱]ecosystem services بالا می‌برند.

 

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. ecosystem services 

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی