Bioenergy

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

زیست‌انرژی، انرژیِ زیستی یا بیوانرژی (bioenergy) به گونه‌ای از انرژی گفته می‌شود که از منابعِ زیستی اخیر (نه کهن) موسوم به زیست‌توده (biomass) به دست آمده باشد. یکی از زیرمجموعه‌های مهمِ زیست‌انرژی، زیست‌سوخت‌ها (biofuel) هستند. مثلاً احتراقِ چوب که یک زیست‌توده است می‌تواند منجر به تولیدِ زیست‌انرژی در قالبِ حرارت یا الکتریسیته شود.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی