Labor intensive

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

بسیارکارْبَر، کارگَرا یا کارطلب (labor intensive) به فن، صنعت، تولید، فعالیت یا اقتصادی گفته می‌شود که بیشتر بر نیروی کار انسانی متکّی است و نیاز کمتری به سرمایه و فن‌آوری‌ دارد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی