Common good

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

در فلسفه و اخلاق، «خیر عام» یا «خیر عمومی» (common good) به نوعی از «خیر» یا «خوبی» (good) گفته می‌شود که برای بیشتر اعضای یک جامعه (community) سودبخش است.

این‌که چه چیزی خیر یا خوبی است و برای بیشتر افرادِ یک جامعه سودبخش است ممکن است در طول زمان یا در جوامع مختلف تغییر کند. البته، بعضی نیازهای پایه که برای زنده‌ ماندن ضروری هستند مانند غذا، آب و سرپناه، همیشه برای همه‌ی افراد خوب هستند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی