Geoengineering

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

مهندسیِ زمین (geoengineering) به دخالتهایِ عامدانه و با مقیاسِ بزرگ در سیستم‌ِ زمین‌ گفته می‌شود که معمولاً با هدف‌هایی جاه‌طلبانه نظیرِ مقابله با تغییرِ اقلیم انجام می‌گیرد. از نمونه‌هایِ آن می‌توان جذبِ گازکربنیک موجود در جو و ذخیره‌سازیِ آن در اعماقِ زمین نام برد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی