Anthropocene

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«دورِ انسان» (human epoch) یا «آنتروپوسن» (Anthropocene) اصطلاحی در زمین‌شناسی است که به آخرین دور (epoch) از آخرین دورهٔ (period) زمین‌شناسی که اکنون در آن به سر می‌بریم اشاره می‌کند و علت نام‌گذاری آن این است که برای اولین بار در تاریخ زمین، انسان‌ها تأثیر محسوسی بر اکوسیستم زمین می‌گذارند و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این تأثیر دربارهٔ زمین‌شناسی صحبت کرد.

دربارهٔ آغازِ آنتروپوسن یعنی آغاز شدت گرفتن تأثیر انسان بر اکوسیستم زمین اختلاف نظر هست. عده‌ای از دانشمندان آغاز آن‌را همزمان با شروع انقلاب صنعتی (۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰) در نظر می‌گیرند، در حالی که برخی دیگر آغاز آن‌را با ظهور تمدن کشاورزی (چند هزار سال اخیر) مصادف می‌دانند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی