Watershed

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

حوضه‌ی آبریز (watershed) به قسمتی از خشکی‌ها گفته می‌شود که با توجه به شیب و شکلِ زمین، آب‌ها در آن‌جا به پست‌ترین مکانِ موجود در پهنه‌ی آن جریان می‌یابد. پست‌ترین مکانِ یک حوضه ممکن است دریا، دریاچه، باتلاق، رود و … باشد که معمولاً نامِ آن را بر رویِ حوضه‌ی آبریزِ موردِ نظر می‌گذارند. مرزِ جداییِ حوضه‌های آبریز از یکدیگر معمولاً منطبق بر خط الرأس کوهستان است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی