Business as usual

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«کسب و کار مثل همیشه» یا «کسب و کارِ مرسوم» (business as usual) به وضعیتی گفته می‌شود که یک نهاد یا سازمان مطابق رویه‌های استاندارد و مرسوم خود به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از این اصطلاح اغلب برای توصیفِ وضعیتی غیرعادی استفاده می‌شود که یک نهاد یا سازمان برای پرهیز از ایجاد عوارض منفی نیازمند اتخاذ رویه‌های خلاقانهٔ جدید و تغییر مسیر است، اما با این‌حال تصمیم می‌گیرد به رویهٔ مرسوم خود ادامه دهد و تغییر مسیر ندهد و به اصطلاح کسب و کارش را مثل همیشه ادامه دهد. این اصطلاح به معنای حمایت از «وضعِ موجود» (status quo) نیز به کار می‌رود.

در زبانِ فارسی معادلِ دقیقی برای این اصطلاح وجود ندارد، اما عبارت‌هایی نظیر «انگار نه انگار …. » و «کما فی السابق» وقتی در زمینهٔ متنی مناسب قرار بگیرند می‌توانند مفهوم عبارت انگلیسی business as usual را به مخاطب فارس‌زبان القا کنند. به عنوان مثال به این جمله‌ها توجه کنید:

شرکت … بدهی‌های زیادی دارد و باید از هزینه‌های خود بکاهد، اما مدیران این شرکت طوری رفتار می‌کنند که انگار نه انگار؛ آن‌ها کما فی‌السابق سیاست‌های پرهزینهٔ قبلی را دنبال می‌کند.

همین جمله را می‌توان با ترجمهٔ تحت‌االفظی این‌طور نوشت:

شرکت … بدهی‌های زیادی دارد و باید از هزینه‌های خود بکاهد، اما مدیران این شرکت بی‌اعتنا به این مسأله سیاست‌ِ «تجارت مثل همیشه» را پیشه کرده‌اند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی